Израильское отделение МАСТ

המדור "אנשים בחלוקים לבנים - תושבי הנגב - גיבורים בני זמננו" מנוהל בידי כותב המאמר מר ולרי יעקובלב, חבר האקדמיה הבינלאומית לטכנולוגיות סוציאליות (IAST) משנת 2012, פעיל התאחדות הלוחמים של מלה"ע השנייה בעיר באר-שבע "המנצח", מזכיר מדור IASTבישראל משנת 2013, בעל תואר "הממציא הטוב בקרב ההוראה הטכנולוגית בבריה"מ (משנת 1982)"

ואדים חנקין - רופא עיניים, בוגר ביה"ס הגבוה לרפואה בחצי האי קרים, תושב באר-שבע, ד"ר לרפואה, גיבור בן זמננו.

 

 

אם נספור בעולם כולו את כמות האנשים הסובלים מקוצר-ראייה, אורך-ראייה, אסטיגמטיזם, קטרקט, מחלות רשתית, וכן הפרעות ראייה אחרות, נגיע למספר הלא-מעודד של כ- 180 מיליון איש, אישה וילד. לשם השוואה, נציין שכמות זו משולה לכ- 30% מאוכלוסיית כדור הארץ. יתר-על-כן, מדי שנה בשנה כמות זו עולה בהתמדה. ישנן סיבות רבות לכך, ובתוך כך פגמים המועברים בתורשה, סביבה אקולוגית הולכת ומידרדרת, אורח חיים לקוי, שימוש מופרז במחשב אישי והיעדר מעקב רפואי תדיר. וכדי להוסיף חטא על פשע, נדגיש שרשימת מחלות העיניים כוללת הפרעות רבות שתקופת החביון שלהן ארוכה, כלומר המחלה מקוננת במערכת הראייה זמן רב בטרם היא מתפרצת, והחולה עלול כלל לא להיות מודע לכך שהבעיה קיימת. אי-לכך, רפואת עיניים מונעת הייתה ונשארת האמצעי המועדף והבדוק להישמר מתופעות מסוכנות בעתיד לבוא.

Рецензия на статью Валерия Яковлева

"ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ЖИТЕЛИ НЕГЕВА – ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (Вадим Аркадьевич Хенкин, Часть 2)",

опубликованную на сайте ИОВ МАС: www.iovrao.spb.su/joomla-license/592-2014-01-23-21-49-21.html от 24.01.2014 (00:42)

 

Продолжаем знакомство с рубрикой "ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ЖИТЕЛИ НЕГЕВА – ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ", ставшей достоянием широкой общественности благодаря Валерию Павловичу Яковлеву, обладателю почётного звания «Лучший рационализатор профессионально-технического образования СССР» (1982 г.), ветерану труда, автору более 130-и рационализаторских предложений, внедрённых в СССР, России, Крыму, Украине, странах СНГ, Казахстане (Байконур), академику Международной академии социальных технологий (МАСТ), активисту клуба ветеранов ВОВ «Победитель» в г. Беэр-Шеве, секретарю Отделения МАСТ в Израиле; рубрика публикуется на сайте Международной академии социальных технологий. Рецензируемая статья завершает рассказ о трудовой биографии Вадима Аркадьевича Хенкина - офтальмолога, выпускника Крымского медицинского института, жителя Беэр-Шевы, кандидата медицинских наук, героя нашего времени.

Рубрику «Люди в белых халатах - жители Негева - герои нашего времени» ведёт автор статьи, академик  Международной  Академии  Социальных  Технологий  с 2012 г. (МАСТ), активист  клуба  ветеранов 2-й  мировой  войны «Победитель» в г. Беэр-Шеве, секретарь израильского Отделения МАСТ (с 2013 г.), «Лучший  рационализатор профессионально-технического образования СССР» (с 1982 г.), ветеран труда Валерий Павлович Яковлев

 

Вадим Аркадьевич Хенкин – офтальмолог, выпускник Крымского медицинского института, житель Беэр-Шевы, кандидат медицинских наук, герой нашего времени (Часть 2).

 

Вадим Аркадьевич продолжал учиться в Москве. Он написал диссертацию на тему: «Заключительное лечение косоглазия у детей». Директор НИИ глазных болезней г. Алма-Ата, профессор Ульданов Галим Аллаярович, ознакомившись с работой Хенкина, пригласил его работать в Казахстан.

 

Рецензия на статью Валерия Яковлева
"ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ЖИТЕЛИ НЕГЕВА – ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (Вадим Аркадьевич Хенкин, Часть 1)", опубликованную на сайте ИОВ МАС: www.iovrao.spb.su/joomla-license/584-2013-12-17-07-09-33.html от 17.12.2013 (09:52).

Продолжаем знакомство с рубрикой "ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ЖИТЕЛИ НЕГЕВА – ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ", ставшей достоянием широкой общественности благодаря Валерию Павловичу Яковлеву, обладателю почётного звания «Лучший рационализатор профессионально-технического образования СССР» (1982 г.), ветерану труда, автору более 130-и рационализаторских предложений, внедрённых в СССР, России, Крыму, Украине, странах СНГ, Казахстане (Байконур), академику Международной академии социальных технологий (МАС), активисту клуба ветеранов ВОВ «Победитель» в г. Беэр-Шеве, секретарю Отделения МАС в Израиле; рубрика публикуется на сайте Международной академии социальных технологий. Рецензируемая статья развивает ранее поднятую тему высококлассных специалистов по медицине мирового уровня, приехавших в Израиль из России и стран СНГ, и для которых служение людям, спасение человеческих жизней и укрепление их здоровья стало делом всей жизни.

Отделение Международной академии социальных технологий в Израиле открывает на сайтах академии (МАС) новую рубрику: "Природа  Израиля  глазами путешественников".  На представленных фото: природа Израиля и блюда, сопровождающие путешественников .

Валерий Яковлев - академик  МАС, секретарь Отделения   МАС в Израиле, фотограф - путешественник.
14.12.2013 года, г.Беэр - Шева.